Onze aanpak

Het blijven roerige tijden voor ondernemingen, ook na de kredietcrisis. Overheden bezuinigen fors, de euro zit in zwaarweer en andere nieuwe uitdagingen dienen zich aan. Hoe optimaliseren organisaties de huidige operatie? Hoe kunnen ze op zoek gaan naar groei? En met welke visie bieden ze antwoorden op de veranderende wereld?

Om tot een consistente visie en resultaat te komen hanteert RESULTURE® de Define, Design, Deliver (D3) methode. Deze methode maakt het mogelijk om op een consistente wijze van planvorming, creatie en implementatie een toekomst-bestendige organisatie visie te ontwikkelen en te realiseren. Dit alles gericht op het creëren van Sterk Presterende Organisaties voor onze klanten.     

Werken aan een Sterk Presterende Organisatie
Veel ondernemingen staan er na crisis beter voor dan tevoren. Ze zijn ‘sterk presterend’ doordat ze structureel aandacht besteden aan procesoptimalisatie, kostenoptimalisatie en financiële en operationele risico’s. Zeker in economisch mindere tijden is een goede balans tussen kosten en opbrengsten cruciaal. Kosten kun je zien als investeringen, maar leveren ze ook voldoende op? En investeer je wel in de juiste onderdelen? Wie van tevoren weet welke risico’s nieuwe en huidige activiteiten lopen, maakt betere, strategische keuzes.

Focussen op groei
Autonome groei is in deze tijden niet vanzelfsprekend. Toch zijn er voldoende kansen, bijvoorbeeld op basis van nieuwe businessmodellen. Of door samenwerking met de publieke sector. Daarnaast kan het overnamepad leiden tot de gewenste schaalvergroting voor ondernemingen die hun marktpositie willen versterken. Met de juiste investeringen in IT is bovendien stuurinformatie binnen handbereik als input voor de groeiplannen.

Met het oog op de toekomst
- Next Generation Organizations
De toekomst valt moeilijk te voorspellen. Toch is het verstandig te anticiperen op thema’s die een grote rol gaan spelen voor veel ondernemingen. Denk aan de ontwikkelingen op breedband gebied. Grootschalig breedbandige toegang, gepersonaliseerde dienstverlening, nieuwe verdienmodellen om diensten rendabel bij mensen thuis te brengen. Hoe kunnen ondernemingen hiervan profiteren en welke consequenties heeft opereren in nieuwe markten? Wat levert duurzaam ondernemen op? En wat te denken van investeringen in nieuwe technologie. Die zijn zo significant dat ze vragen om een organisatiebrede visie in plaats van een focus vanuit de IT-functie alleen.

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden