ABN AMRO

De Organisatie
ABN AMRO is een toonaangevende particuliere en zakelijke bank die zijn wortels heeft in Nederland. Internationaal zijn ze actief op een aantal terreinen, zoals Energy, Commodities & Transportation (ECT) en ABN AMRO Clearing. ABN ARMO richt zich op bestaande Private Banking activiteiten in Nederland, Europa en Azië.

De vraag
Na de afsplitsing van ABN AMRO en Royal Bank of Scotland en de integratie van ABM AMRO en Fortis Bank moesten de HR IT applicaties gesplitst en samengevoegd worden, de outsourcing van HR IT support activiteiten omgevormd worden en de dagelijkse operationele doorgang vinden.

Daarnaast moest de nieuwe organisatie vorm krijgen middels ‘Bankieren Anno Nu’. De vraag luidde: 

  • Help ons met het inrichten van een projectmanagement structuur op de HR IT afdeling en CRM Bankieren Anno Nu.
  • Maak de contracten voor alle HR IT applicaties inzichtelijk en vorm de contractprocessen om van afdeling specifieke contractmanagementprocessen naar bankbrede contractmanagement processen.

De oplossing
Door het inrichten van een project management office en door het inrichten van een uniforme werkwijze binnen projecten, o.a. eenzelfde manier van rapporteren, inrichten van kennismanagement, het coachen, ondersteunen en begeleiden van projectmanagers en inzichtelijk maken van budgetten en actuals werd meer inzicht en overzicht gecreëerd waardoor een betere sturing op projecten gerealiseerd is.

Door een analyse op de huidige contracten en contractmanagement processen uit te voeren en te kijken naar de bestaande organisatie processen rondom contractmanagement werd een plan in uitvoering gebracht om geleidelijk alle lopende contracten om te zetten en in te richten volgens de organisatie brede processen.

 

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden