Algemene diensten

Impactanalyse

Wat kost een verandering? Wat is er nodig is om verandering mogelijk te maken? Welk implementatiescenario past het beste? Genoeg vragen, maar u wilt antwoorden om een verantwoorde afweging te kunnen maken. De Impact Analyse geeft deze antwoorden. We geven inzicht vanuit diverse invalshoeken (Strategie, Processen, Organisatie, I(C)T, HR, Optimalisatie en Borging). Maar denk bijvoorbeeld ook aan budget, menskracht en middelen en inzicht in het terugverdienen van de investering (ROI).

Wat kunt u van ons verwachten:
Geen enkele verandering is hetzelfde. Daarom kijkt RESULTURE®naar uw specifieke situatie. Met de Impact Analyse worden de kaders voor het implementatieplan duidelijk en kan sneller een gefundeerde besluitvorming plaatsvinden. De Impact Analyse is een onmisbaar instrument voor elke verandering.

Onze referenties:
Reggefiber, Glashart, Cogas, NykampNyboer, Waternet

 

Project- en Programmamanagement

Project- en Programmamanagement kenmerkt zich door een focus op de beoogde resultaten, dit door te sturen op o.a. organisatie, budget en tijd (TGKOI). Maar het kent minstens net zoveel verschillen, want bij elk project is een unieke combinatie van disciplines vereist.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® combineert bewezen methodiek (gebaseerd op PRINCE II); met specialistische kennis en ervaring van de diverse sectoren. Hierdoor zijn onze medewerkers in staat projecten en programma’s succesvol te kunnen laten verlopen.

Onze referenties:
Reggefiber, Glashart, Cogas, Leferink Office Works, ABN AMRO bank, Ziggo, Alliander, Almere Kennisstad, ING, NykampNyboer, Accenture, G4S, Waternet

 

Interim Management

In deze onrustige tijd zijn veel bedrijven op zoek naar houvast. Beslissingen moeten snel genomen worden en vaak horen daar ingrijpende verandertrajecten bij. Deze trajecten vragen om de onbevangen, frisse blik van een gekwalificeerde buitenstaander. Een externe interim manager die afstand kan nemen van het bestaande en maar één doel heeft: de opdracht zo efficiënt mogelijk tot een goed einde te brengen.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE®   levert interim of tijdelijk managers. Hierbij is ons uitgangangspunt dat dat de positie professioneel wordt ingevuld. De interim of tijdelijk manager beschikt niet alleen over de juiste kennis en ervaring maar heeft als mens ook een ‘klik’ met uw organisatie.

Onze Referenties: 
Reggefiber, Glashart, Ziggo

 

Begeleiding bij Tendering en Subsidie-aanvraag

Wij bieden begeleiding op alle uiteenlopende onderdelen van een tender of subsidie, bijvoorbeeld:

• Structuur opzetten van de offerte;
• Kritisch lezen van bestekken;
• Adviseren over de inhoud van een selectiedocument of een inschrijving;
• Vragen stellen aan aanbestedende diensten;
• Projectorganisatie en procesbewaking;
• Wervend schrijven;
• Bijdragen in het opzetten van interne projectorganisaties;
• Helpen opstellen van halffabrikaten die als basis dienen voor inschrijvingen;
• Controleren van teksten op volledigheid; 

Wat kunt u van ons verwachten
Een overtuigende inschrijving of praktische halffabrikaten zijn het resultaat van de begeleiding. Door goede projectbegeleiding en coaching van de betrokken medewerkers is het bedrijf in staat om in de toekomst zelfstandig succesvol in te schrijven op tenders en subsidies.

Onze Referenties:
Savant Zorg, EBDA, Gemeente Amersfoort 

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden