Expertise Gebieden - Borging

RESULTURE® ondersteunt klanten vanaf het begin van een opdracht rekening te houden met het borgen van de resultaten in de lijnorganisatie. Dit kan bijvoorbeeld door het opzetten van een KPI dashboard en het ontwerpen en implementeren van een kennismanagement organisatie, gedragen door onderliggende functionele systemen, inclusief de training van gebruikers, het opzetten van een beheerorganisatie en de koppeling aan de functieprofielen van betrokken medewerkers.

Vanaf het begin opereert RESULTURE® in nauw overleg met de klantorganisatie zelf. Zij zijn betrokken bij de projectopzet en -uitvoering en worden gestimuleerd door training en overdracht van verantwoordelijkheden om de projectresultaten te omarmen. Op deze wijze worden al vanaf het begin van het traject kennis en vaardigheden overgedragen.

In de loop van een traject zullen steeds meer activiteiten verschuiven van RESULTURE® naar de klantorganisatie. Gaandeweg wordt de rol van de klantorganisatie groter en zal ook de fase van procesanalyse en optimalisatie meer en meer door de organisatie zelf worden verricht. Uiteindelijk beschikt de organisatie over de tools, de kennis en de kunde om de Sterk Presterende Organisatie zelfstandig te kunnen optimaliseren en daarmee het concurrentievoordeel en het waardescheppend vermogen voor alle stakeholders duurzaam in stand te houden.

Klik hier om te zien welke diensten wij op ons Expertise Gebied - Borging leveren. 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden