Carint Reggeland

De Organisatie
Carint Reggeland Groep is een organisatie voor wonen, welzijn en zorg. Carint stelt mensen in centraal Twente in staat de kwaliteit van hun bestaan zoveel mogelijk te verbeteren of zo te houden. Essentie is dat deze mensen daarbij zelf de regie voeren.

De vraag
De ontwikkelingen in de zorg & welzijnsmarkt volgen elkaar snel op. Daarnaast is er onzekerheid over de bestendigheid van beleidslijnen en de daarbij behorende organisatie van het zorgdomein in de komende jaren. Tegelijkertijd neemt de zorgvraag toe, dient de kwaliteit op orde te blijven en is het onvermijdelijk dat om aan alle zorgvraag te blijven voldoen, inzet van technologie een vereiste zal zijn.

De vraag luidde:

  • Op welke wijze kan Carint Reggeland Groep haar proces van visievorming omtrent zorg-op-afstand optimaal ondersteunen?
  • Zodanig dat er een concreet beeld kan worden gevormd over de het type diensten (vorm en inhoud), de wijze waarop deze diensten kunnen worden geleverd aan clienten en het businessmodel waarin deze dienstverlening is vervat en de wijze waarop marktintroductie en opschaling kan worden vorm gegeven?


De oplossing
Er is een ‘visieteam’ samengesteld, bestaande uit betrokken management en operationele medewerkers. In brainstorm sessies is concreet gemaakt waar de prioriteit in de dienstverlening ligt. Op basis hiervan is een elektronisch dienstenportaal gerealiseerd. Deze live omgeving is als onderdeel van een roadshow door Carint Reggeland ingezet om toetsing en draagvlak te bewerkstelligen van hetgeen tot nu toe in de visievorming was ontwikkeld. Op basis van de terugkoppeling uit deze roadshow sessies is de live omgeving aangepast op en wederom in overkoepelende sessies getoond en besproken.

De hieruit voortvloeiende informatie is gebruikt voor de definitieve versie van het ‘visie-platform’. Hierop zijn 2 demo installaties uitgevoerd op 2 locaties van Carint Reggeland Groep. Hierdoor waren management en medewerkers zelfstandig in staat hun visieproces af te ronden en vast te slaan in een concreet plan van aanpak. Tegelijkertijd dienden de demo opstellingen om een gedegen opstart te maken voor het verkrijgen van draagvlak binnen de diverse organisatie onderdelen.

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden