Design

Als het beeld van de uit te voeren strategie helder is, moet bijzondere aandacht worden besteed aan de wijze waarop deze strategie in de vorm van een Sterk Presterende Organisatie wordt gerealiseerd.

DESIGN richt zich op het ontwerp van de nieuwe organisatie vanuit een zestal, geintegreerd samenhangende, expertisegebieden:

  1. Processen
  2. Organisatiestructuur
  3. IT
  4. Human Resources
  5. Optimalisatie
  6. Borging

Succesvolle opbouw van een Sterk Presterende Organisatie vereist dat er inzicht bestaat in de opbouw van de genoemde expertisegebieden en onderlinge relaties daartussen. Het vinden van de juiste balans is een essentiele voorwaarde om te komen tot een gestructureerde strategie uitvoering. Onbalans in het ontwerp van bovenstaande expertisegebieden leidt tot verlies aan realisatie-focus en momentum en doet daarmee afbreuk aan de verwezenlijking van de gewenste ambitie. Een uitgebalanceerd ontwerp biedt daarentegen ruimte voor de, vooral in de huidige tijd, noodzakelijke creativiteit en flexibiliteit om te komen tot een Sterk Presterende Organisatie.

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden