Expertise Gebieden

De nieuwe Sterk Presterende Organisatie wordt beschreven in de onderstaande samenstellende delen. Hiermee wordt bereikt dat er een realistisch en werkbaar totaalontwerp ontstaat. Meestal maken wij een start vanuit het in kaart brengen van de huidige (primaire) processen, om van daaruit de overige onderdelen in het verbeteringsproces te betrekken.

In het onderdeel Strategie wordt de organisatie GERICHT op het verwezenlijken van de ambitie. In heldere termen wordt vastgelegd wat de strategische richting en de daaruit voortvloeiende bedrijfsdoelstellingen gaat worden. Dit leidt veelal tot een aanscherping of vernieuwing van het businessplan, waarin wij een regisserende rol kunnen vervullen.

Door middel van de onderdelen Processen, Organisatie, I(C)T, Human Resources en Optimalisatie wordt de organisatie INGERICHT. Het gaat er in deze stap om de genoemde onderdelen effectief vorm te geven en op elkaar af te stemmen zodat er een efficiënte operatie ontstaat die resulteert in een Sterk Presterende Organisatie met een duurzaam en gezond rendement. Expliciet aandacht is er voor de menselijke kant. Zonder samenwerking geen resultaat. Daarom is het inrichten en laten groeien van de gewenste samenwerkingsvormen een aandachtspunt met hoge prioriteit en zal de totstandkoming van de nieuwe organisatie ook gepaard gaan met het creëren van draagvlak en eigenaarschap.

Klik hier om te zien welke diensten wij op onze diverse Expertise Gebieden leveren.

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden