Florence Zorggroep

De Organisatie
Florence biedt vele vormen van zorg en advies. Dat doet zij thuis. In woonzorgcentra. In verpleeghuizen. En op het consultatiebureau. Dichtbij. Voor alle inwoners van Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk, Voorschoten en Wassenaar.

De vraag
Als effectief middel om de gewenste functionaliteit vast te stellen en het noodzakelijke draagvlak te realiseren, is door Florence gevraagd een voorstel uit te werken voor de realisatie van een ‘proof-of-concept’. Daarnaast is gevraagd om naast de systeem gerelateerde onderwerpen, expliciet aandacht te besteden aan de organisatorische aspecten die gemoeid gaan met de invoering van de zorg-op-afstand oplossing.
Doel van de proof-of-concept is: 

  • het informeren en enthousiasmeren van diverse stakeholders (zowel medewerkers, cliënten familie en mantelzorgers) die een belangrijke rol spelen in een succesvolle implementatie (vgl. roadshow); 
  • vaststellen vorm en inhoud van de (bij akkoord op implementatie) te realiseren oplossing; 
  • vroegtijdig betrekken van de eerder genoemde stakeholders als basis voor de latere adoptie van de gekozen oplossing.

De oplossing
Het resultaat van de ‘proof-of-concept’ is een live demonstratie opstelling* geïnstalleerd bij Florence (op 2 locaties). Hiermee is het mogelijk live te beeldbellen en overige, vooraf bepaalde digitale diensten te gebruiken. De ervaringen (van medewerkers, cliënten, familie, mantelzorgers en andere relevante betrokkenen) die tijdens de te organiseren demosessies worden verzameld zijn essentieel voor de definitieve vorming van de toekomstbestendige zorg- en welzijns propositie voor de Florence-organisatie en haar cliënten.

De opzet, resultaten en ervaringen van het ‘proof-of-concept’ traject dienen (na accordering) als basis voor de volgende fase: de introductie-fase.

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden