Gemeente Rotterdam

De Organisatie
Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is voor de economische en ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam het aanspreekpunt, de regisseur van de gemeentelijke inzet en de uitvoerder.
Daartoe zet zij op een transparante en effectieve wijze vastgoed, grond, financiën, mensen en ideeën in. Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam is een sterk bedrijf met drie sterke sectoren en een heldere koers.

De vraag
Op welke wijze dient het proces van bewustwording omtrent de mogelijkheden die de glasvezelinfrastructuur de stad en haar inwoners kan bieden concreet worden vorm gegeven?

De oplossing
Teneinde de hierboven bedoelde mogelijkheden concreet te kunnen tonen en daarmee de bewustwording bij betrokken partijen substantieel te bevorderen, is besloten te komen tot een aantal gerichte en operationele demo-omgevingen (‘folders’), afgestemd op een aantal specifieke domeinen:

• Woningcorporaties
• Zorginstellingen
• Gemeente (-lijke instellingen)
• Onderwijsinstellingen

Aan de hand van deze demo omgevingen zijn sessies met belanghebbenden georganiseerd. Hierin is concreet bepaald welke diensten en toepassingen een specifieke meerwaarde hebben en op welke wijze deze diensten in een bestendig businessmodel kunnen worden geplaatst. Daarnaast is bepaald welke inhoud en vorm deze diensten in dienen te hebben gericht op een optimaal gebruik ervan.

Er is een gefaseerde aanpak gekozen, waarin gestart is met de demo-omgeving gericht op woningcorporaties.

De verkregen informatie was voor het OBR richtinggevend voor de vervolgstappen in de markt.

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden