Expertise Gebieden - Human Resources

De kern van het onderdeel Human Resources is dat personeel als een bepalende factor voor het succes van een Sterk Presterende Organisatie wordt gezien. Mensen en menselijk potentieel zijn de belangrijkste activa van de onderneming.

De sleutel tot het succesvol en efficiënt functioneren van organisaties is het creëren van samenhang tussen strategie, structuur, cultuur en mensen in een organisatie. De mens en zijn functioneren vormen de bron van succes en continuïteit. Gelijktijdig aan, richt de strategie van organisaties zich daarom steeds meer op de drie P’s: People, Process en Purpose. 

RESULTURE®  legt de nadruk op de juiste inzet en binding van medewerkers aan de bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen . In deze zijn alle medewerkers van hoog tot laag betrokken. Het gaat er vooral om op lange termijn gunstige personele condities te scheppen voor de ontwikkeling van de onderneming.

Hierbij wordt rekening gehouden met soms niet onderkende grote mogelijkheden van mensen. Essentieel is hierbij een werkbare en gedragen verdeling van verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Ofwel, wie is waarvoor Verantwoordelijk, wie is Uitvoerend, wie is Controlerend en wie dient Geinformeerd te worden over specifieke proces uitkomsten.

Klik hier om te zien welke diensten wij op ons Expertise Gebied - HR leveren. 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden