Onze Dienstverlening - Human Resources

Formatieplanning

Een goede formatie helpt u om uw strategie te realiseren. De juiste persoon op de juiste plaats biedt namelijk talloze voordelen. Zo neemt de motivatie en tevredenheid onder uw medewerkers toe. Dit leidt tot minder verloop, draagt bij aan behoud van kennis en biedt aanzienlijke kostenbesparingen.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® helpt u om uw personele bezetting op orde te krijgen. U krijgt inzicht in de doelmatigheid en efficiëntie van de personele bezetting. Zo wordt duidelijk waar de kracht en de risicogebieden liggen.

Onze referenties:
Reggefiber, ABNO AMRO bankKennismanagement

De kennis van (oudere) werknemers kan in twee informatiedragers worden vastgelegd: mensen en in bijvoorbeeld: systemen, handboeken en beschrijvingen. Vaak is dit lastig omdat je informatie vaak voor langere tijd niet nodig hebt en dat het zoekproces naar informatie in informatiesystemen vaak niet optimaal verloopt. Het is niet alleen belangrijk dat de oudere werknemer zijn kennis overdraagt aan de organisatie, maar ook dat jongere werknemers informatie van oudere werknemers vragen. Het is dus van belang dat er op tijd wordt begonnen met het overdragen van kennis, en bij essentiële kennis mag het niet zo zijn dat de organisatie afhankelijk zijn van een werknemer.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® helpt u door enerzijds het proces voor kennismanagement vorm te geven en anderzijds door deze kennis vast te leggen in het daarvoor meest geschikte systeem.

Onze referenties:
ReggefiberVerandermanagement

Veranderen roept weerstand op, dat is normaal. Maar mensen mogen er niet in blijven hangen. We weten wat mensen drijft en luisteren goed naar hen. En we stellen kritische vragen. Zo halen we mensen uit hun vertrouwde omgeving met alle ingesleten patronen en vanzelfsprekendheden. In plaats daarvan bieden we een uitdaging die frisse energie kan opleveren. We stimuleren hen om hun talenten aan te boren en nieuwe successen te beleven. Door medewerkers actief bij het proces te betrekken, buigen we weerstand om naar commitment en daadkracht. Uw draagvlak voor effectieve verandering.

Wat kunt u van ons verwachten:
Verandermanagement moet worden georganiseerd. We zijn vertrouwd met de gangbare modellen en methodieken. We geloven echter niet in standaardrecepten. Elk project is uniek en daar stemmen we onze aanpak op af.

Onze Referenties:
Reggefiber

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden