Expertise Gebieden - I(C)T - Informatie- en communicatiemanagement

Effectief IT management is de vitale sleutel tot het succes van bedrijven. De juiste systemen die effectief de uitvoering van (primaire) bedrijfsprocessen ondersteunen en die tijdig en accuraat informatie geven over de status en voortgang van de uitvoering zijn de drager van bedrijfssucces.

Dit is namelijk wat bedrijven beter bestuurbaar en beheersbaar maakt. Van het opbouwen en onderhouden van klantcontacten tot en met het kunnen nemen van strategische-, financiële, beheers- en operationele besluiten.

RESULTURE® helpt klanten de juiste IT infrastructuur te bepalen die nodig is om de bedrijfsprocessen optimaal tot uitvoer te brengen en het organisatiemodel optimaal te laten functioneren. Afgeleide hiervan is een gedetailleerd programma van eisen en op basis waarvan tot een concrete pakketselectie wordt gekomen.

Tenslotte helpt RESULTURE® klanten de gekozen systemen te implementeren en duurzaam te borgen in de lijn. Hiermee wordt bereikt dat nieuwe systemen een integraal onderdeel worden van de dagelijkse bedrijfsvoering en daarmee de gedane investeringen tot daadwerkelijk rendement leiden en bijdragen aan een Sterk Presterende Organisatie.

Klik hier om te zien welke diensten wij op ons Expertise Gebied - I(C)T leveren. 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden