Expertise Gebieden - Optimalisatie & Innovatie

Een Sterk Presterende Organisatie heeft de competentie opgebouwd om duurzaam betere te presteren dan vergelijkbare bedrijven in de markt waarin zij opereert. Dit betekent dat de sleutel competenties die zij heeft opgebouwd niet tijdelijk maar een repeterend karakter hebben, met een inherente kracht tot duurzame verbetering en daardoor behoudt van voorsprong.

 De reden voor optimalisatie ligt vaak in de terugval van de omzet waardoor de marge onder druk komt te staan. De eerste stap (die voor de hand ligt) is te kijken naar de bestaande bedrijfsprocessen. Dit geldt zowel voor de directe- als voor overheadkosten.

Echter, gestructeerde optimalisatie is ook essentieel aan de omzet kant van bedrijven. De verbindende factor tussen enerzijds kostenbesparing en anderzijds marge vergroting is Innovatie.   

Ook bij innoveren staat een betere verhouding tussen kosten en kwaliteit centraal met daarbij de juiste blik op nieuwe technieken, methoden en middelen. Innoveren is een constant proces en is gericht op het vasthouden van en waar mogelijk vergroten van de concurrentiele voorsprong.

RESULTURE® zorgt er voor dat Optimalisatie niet een ad-hoc activiteit wordt maar een geintegreerd en geborgd proces binnen de bedrijven van onze klanten. Een Sterk Presterende Organisatie vindt dan ook haar basis in dit continue optimalisatieproces, gekoppeld aan een concrete en gestructureerde Innovatie-inspanning.

Klik hier om te zien welke diensten wij op ons Expertise Gebied - Optimalisatie leveren.

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden