Onze Dienstverlening - Optimalisatie & Innovatie

Management informatie

Met name bij organisaties die één of meerdere informatiesystemen in gebruik hebben, maar er niet in slagen toereikende informatie te verkrijgen. Wij lokaliseren en analyseren de knelpunten en realiseren blijvende oplossingen in de vorm van overzichten, grafieken of dashboards. De managementinformatie is juist, tijdig, volledig en controleerbaar zodat u de juiste beslissingen kunt nemen.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® helpt u om betrouwbare managementinformatie te genereren uit uw (geautomatiseerde) informatiesystemen. Hiertoe hebben wij kennis van een groot aantal branches en de specifieke informatiebehoeften (KPI’s). Onze IT- én bedrijfskundige kennis en onze onafhankelijkheid garandeert de beste oplossing.

Onze referenties:
Reggefiber, Glashart, ABN ARMO bank, ZiggoCompliance en Risico management

RESULTURE® benadert Compliance en Risico Management vanuit het organiseren en behouden van solide processen en een transparante bedrijfsvoering. Dit levert een situatie op waarin op een relatief eenvoudige manier kan worden voldaan aan (veranderende) wet- en regelgeving en interne gedragscodes. Transparante en solide processen zorgen ervoor dat zowel medewerkers als externe partijen eenvoudig kunnen achterhalen wat er bij een organisatie gebeurt en of hierbij de integriteit in het geding is.

Compliance en Risico Management raakt diverse facetten van de organisatie (besturing, processen en mensen). Een integrale benadering van deze facetten vormt de basis voor een continue bedrijfsvoering. Het is essentieel dat Compliance en Risico Management aansluit bij de dagelijkse gang van zaken. Medewerkers moeten de externe wet- en regelgeving en interne eisen vertalen naar werkbaar beleid, processen en procedures. Op deze wijze ontstaat er een vruchtbaar samenspel tussen enerzijds de partij die ervoor moet zorgen dat er wordt gepresteerd, en anderzijds de partij die ervoor moet zorgen dat een organisatie zich conformeert aan interne en externe regels.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® helpt u om in “control” te zijn door middel van onze jarenlange ervaring bij diverse bedrijven en organisaties.

Onze referenties:

Reggefiber, Cogas

 

Innovatiemanagement

RESULTURE® advisereert en ondersteund bedrijven en organisaties in innovatieprojecten. Hierbij bieden onze medewerkers niet alleen creativiteit en technologische kennis, maar ook advies omtrent de innovatie-organisatie.

Wat kunt u van ons verwachten:
Resulture helpt u innovatiemanagement succesvol uit te voeren. Hiertoe werkt Resulture met bewezen innovatiemodellen en organisatiescans.

Onze referenties:
Reggefiber, Glashart, EBDA, Almere Kennisstad, Accenture 

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden