Expertise Gebieden - Organisatie

Vele noodzakelijke veranderingen mislukken omdat onvoldoende inzicht bestaat in de opbouw van de organisatie en onderlinge relaties. Iedere organisatie kent vele partijen, ieder met eigen(wijze) opvattingen die streven naar identiteit en differentiatie.

RESULTURE®  helpt klanten de organisatie in lijn te brengen met de gekozen strategie en het onderliggende geheel van bedrijfsprocessen.

Deze partijen moeten aan elkaar worden verbonden door versterking van de onderlinge afhankelijkheid, zonder daarmee de noodzakelijke diversiteit binnen de organisatie geweld aan te doen. Dit wordt gereflecteerd in de vorm en samenhang van het organisatiemodel.

Onbalans in organisaties leidt tot meer bureaucratie, taakdifferentiatie en verlies aan onderlinge binding en focus en werkt daarmee contra productief. RESULTURE®  werkt samen met haar klanten aan een uitgebalanceerde organisatie, die ruimte biedt aan de, vooral in de huidige tijd, noodzakelijke creativiteit, flexibiliteit en teamvorming.

Hierdoor wordt een belangrijke element gevormd in de transformatie naar een Sterk Presterende Organisatie. 

Klik hier om te zien welke diensten wij op ons Expertise Gebied - Organisatie leveren.
 

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden