Reggefiber

De Organisatie
Reggefiber is marktleider op het gebied van glasvezel. Reggefiber wil alle huishoudens in Nederland toegang bieden tot het snelste breedbandnetwerk ter wereld. Het glasvezelnetwerk van Reggefiber is een open netwerk. Het biedt alle actieve operators op non-discriminatoire wijze toegang tot haar netwerk. Actieve operators kunnen op hun beurt dienstenleveranciers toegang geven tot de aangesloten huishoudens.

De Vraag
Reggefiber stond in 2007, aan de vooravond van de latere joint-venture met KPN en de daarop volgende versnelling van het verglazingstempo van Nederland, voor een enorme opgave de daarvoor benodigde organisatie gestructureerd vorm te geven en operationeel te krijgen.

De vraag aan RESULTURE® luidde:

  • Op welke wijze dient de ambitie van de onderneming vertaald te worden in businessplannen, processen, en bijbehorende organisatie?
  • Welke procedures, systemen en activiteiten zijn benodigd om de te nog te realiseren organisatie gestructureerd en duurzaam bij de medewerkers bekend en gedragen te krijgen?
  • Zorg niet voor rapporten en documenten, maar borg projectresultaten zo spoedig mogelijk in de lijn.

De Oplossing
RESULTURE® is met Reggefiber een meerjarig en sterk commitment aangegaan om gezamenlijk de ambitie te verwezenlijken.

De opdracht is hiertoe onderverdeeld en gerealiseerd in 3 fasen:

Fase 1: Richten

  • In kaart brengen ‘nieuwe organisatie’ d.m.v. processenmodel- en beschrijvingen, organisatiemodel, business- en verdienmodellen
  • Realiseren bewustwording organisatieverandering binnen organisatie  

Fase 2: Inrichten

  • Realisatie operationele organisatie in staat tot het verwezenlijken van de 5-jaars ambitie
  • Inregelen interfaces met betrokken partijen

Fase 3: Beheersing en inrichting voor opschaling

  • Integreren en afstemmen manier van werken door diverse functionele gebieden heen
  • Opstellen en realiseren opschalings-processen en -organisatie

Binnen iedere fase is de DEFINE, DESIGN, DELIVER-methodiek gehanteerd, waarbinnen de 7 expertisegebieden Strategie, Processen, Organisatie, I(C)T, Human Resources, Optimalisatie en Borging zijn uitgewerkt en gerealiseerd.

Alle projectresultaten zijn succesvol overgedragen aan de lijnorganisatie. De bouw en implementatie door RESULTURE® van een bedrijfsbreed kennismanagementsysteem speelt hier tot op de dag van vandaag een belangrijke rol in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden