Reklaspits

De Organisatie
Reklaspits is een full service organisatie die sinds 1976 toonaangevend is op het gebied van visuele communicatie. Naast het ontwikkelen van concepten voor formulestyling, bewegwijzering en lichtreclame realiseert zij alle dragers van de communicatie zelf.

De Vraag
‘Maak (productie-) bedrijven’ wordt steeds vaker gevraagd om naast leveringen ook dienstverlening in de vorm van bijvoorbeeld projectmanagement aan te bieden. Hier zullen deze bedrijven structureel op moeten inspelen hun om hun bestaansrecht te zekeren. Vanuit hun onstaans-achtergrond zijn deze bedrijven hier echter veelal niet op ingericht. Zij hebben veelal uitgebreide specialistische kennis binnen de organisatie, gericht op het technisch perfect kunnen produceren en leveren van hun producten. Kennis over hoe de opstap te maken naar dienstverlenende activiteiten is echter logischerwijs in veel mindere mate aanwezig. Daarnaast ontbreekt het vaak aan beschikbare tijd om aan deze organisatieverandering aandacht te geven. Immers, de klant en de door hen gevraagde leveringen staan altijd voorop.

De vraag aan RESULTURE® luidde:
Op welke wijze dient Reklaspits haar organisatie effectief en efficiënt in te richten ten einde succesvol op de veranderende markt omstandigheden in te spelen?

De Oplossing
Om de bovenstaande vraag succesvol te beantwoorden heeft RESULTURE® de volgende resultaten opgeleverd:

DEFINE

  • In kaart brengen huidige situatie i.s.m. directie en medewerkers
  • Evalueren huidige werkwijze, risico inventarisatie en verbeteringen
  • Review concept organisatiestructuur

DESIGN

  • Opzetten concept TBV-en hoofdfuncties en afdelingen
  • Opleveren organisatiestructuur en TBV-en

DELIVER

  • Doorvoeren nieuwe processen (werkwijze, procedures)
  • Ontwikkelen en implementeren specifieke werkmethodieken (projectmanagement skills)
  • Review functieprofielen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden