Onze Dienstverlening - Strategie

Strategie- en Visievorming

Succesvolle organisaties hebben een visie: zij ontwikkelen een strategie (“een plan van actie, bedoeld om lange termijn doelstelling te realiseren") om die visie te realiseren en brengen die strategie in praktijk in alles wat zij doen. Maar succes kent meer facetten. Wij bieden onze klanten dan ook de gelegenheid hun doelen te realiseren door ze te helpen hun toekomst te visualiseren, een strategie te formuleren en de voornemens in de praktijk om te zetten.

Wat kunt u van ons verwachten:
De medewerkers van RESULTURE® worden zeer gewaardeerd omdat zij een overtuigende vertaalslag van visie naar werkelijkheid weten te maken, en plannen en methodes van aanpak opstellen om de strategie van onze klanten succesvol in de praktijk om te zetten

Onze Referenties:
Reggefiber, Glashart, Cogas, Florence, Carint Reggeland, Vestia, Gemeente Rotterdam

 

Business modelling

RESULTURE® help bedrijven en organisaties met de analyse, innovatie, validatie en implementatie van (nieuwe) business modellen voor de toekomst. We vernieuwen en versnellen het strategieproces en business model denken bij onze klanten om groei te versnellen en concrete resultaten te leveren.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® heeft een eigen methodiek ontwikkeld (gebaseerd op het boek “Business Model Generatie”, geschreven door Alexander Osterwalder en Yves Pigneur) om nieuwe business modellen te ontwikkelen en te implementeren.

Onze referenties:
Reggefiber, Almere Kennisstad, Gemeente Amersfoort, BPost, Leferink Office Works, GlashartBusinessplan en Businesscase

Een Businessplan en Businesscase is een essentieel onderdeel in de opstart van een organisatie of de lancering van een product of dienst. Met een Businessplan en Businesscase stelt u concrete doelen vast en stelt u verschillende opties op zodat u voorbereid bent op de toekomst. Dit biedt de zekerheid dat op langdurige termijn een idee wordt omgezet naar een levensvatbaar bedrijf, product of dienst.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® realiseert in samenwerking met u een businessplan waarmee u een managementinstrument voor doelgerichte en concrete sturing in handen krijgt waarmee u gericht en optimaal kansen kan benutten.

Onze referenties:
Reggefiber, Glashart, BPost, Leferink Office Works
 


Marketing- en Communicatie strategie

Omzetgroei en de eigenschappen om dit te bereiken zijn prioriteit nummer één in de hedendaagse economie. Wij helpen bedrijven en organisaties bij het creëren van een visie voor het bereiken van winstgevende groei, op feiten gebaseerde en gestructureerde benaderingen voor verkoop en marketing activiteiten, het ontwikkelen van implementatieplannen en, last-but-not-least, het bereiken van de gewenste resultaten.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® biedt klanten hiervoor geïntegreerde Marketing- en Communicatie oplossingen die leiden tot winstgevende groei.

Onze referenties:
Reggefiber, Glashart, KPN, Alliander, Cogas Inkoopstrategie

Inkoop is binnen veel organisaties nog steeds sterk ondergewaardeerd. Vaak wordt inkoop beschouwd als een stoffig wereldje waarin simpelweg wordt besteld. Inkoopstrategie en -beleid zijn allerminst gemeengoed.

Wat kunt u van ons verwachten:
RESULTURE® legt de nadruk op een vorm van inkoop die in het totale functioneren van de onderneming geïntegreerd is. Dit betekent niet alleen inkopen tegen de laagste marktprijs, maar inkoop inbedden in een efficiënt ingericht bedrijfsproces. Het betreft zowel inkopen met betrekking tot de primaire bedrijfsprocessen als facilitaire zaken, ICT en HRM. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar alle directe en indirecte kosten waarmee de organisatie in dit hele proces te maken heeft

Onze referenties:
Reggefiber, Eneco

 

Informatiemanagement

Voor organisaties is informatie van levensbelang. Organisaties worden vleugellam als zij niet beschikken over informatie voor de aansturing van de bedrijfsactiviteiten en het bewaken en bijsturen van de resultaten.
In deze tijd waarin organisaties snel moeten kunnen veranderen en snel moeten kunnen inspelen op de veranderingen in de markt, speelt informatiemanagement daarom een steeds grotere rol.

Vragen die hierbij opkomen zijn onder andere:
• Welke invloed hebben de veranderingen op onze informatiebehoefte?
• Welke eisen stelt dit aan de inrichting van de informatievoorziening?
• Hebben we nog wel de meest geschikte systemen?
• Wegen de kosten nog wel op tegen de baten? Wat is nodig om de noodzakelijke veranderingen te realiseren?
• Hoe managen we het veranderingsproces?

Wat kunt u van ons verwachten:

RESULTURE® helpt u bij het beantwoorden van deze vragen door middel van een gedegen benadering én een zorgvuldige vertaling van uw bedrijfsstrategie naar een doeltreffende en doelmatige aanpak en het identificeren, selecteren en implementeren van passende oplossingen.

Onze referenties:
Reggefiber

 


   Expertise gebieden Define Design Deliver Member of:
 


technology      design
Copyright 2007 - 2012 Resulture BV. Alle rechten voorbehouden